fbpx

For easier navigation, please choose one of the following:

Information for Ukrainian students (UKR)

Information for Ukrainian students (ENG)

Admission conditions of individual Lithuanian universities

********************

UA: Увага, українські студенти!

Інформація для українських біженців з війни, які прибувають до Литви, про можливості навчання у литовських вищих навчальних закладах:

Навчання

Для тих, хто хоче продовжити навчання
Cтуденти, навчання яких обірвалося в Україні, можуть продовжити навчання у Литві. У Литві можна навчатися англійською та російською мовами. Навчальні програми та вищі школи можна знайти: www.studyin.lt.

Щодо плати за навчання: Залежно від можливостей вищих навчальних закладів надаватиметься підтримка громадянам України. Деякі вищі навчальні заклади Литви планують звільнити студентів з України від плати за навчання або зробити суттєві знижки на плату за навчання. Навчальний заклад, який ви виберете, надає інформацію про умови та суму знижки за навчання.

Щодо заліку предметів навчання, що припинилося, як за наявності документів, так і без документів: Залік предметів можливий як за наявності документів, так і без них. Докладнішу інформацію можна отримати у конкретному вищому навчальному закладі для кожного індивідуального випадку.

Більше інформації про навчальні програми, відшкодування вартості навчання, стипендії опубліковано на сайтах кожного вищого навчального закладу.

Нижче наведено посилання на умови вступу до окремих литовських університетів.

Державні університети:

Vytautas Magnus University
Vilnius University
Lithuanian University of Health Sciences
Kaunas University of Technology
Klaipėda University
VILNIUS TECH
Mykolas Romeris University
Lithuanian Maritime Academy
Vilnius Academy of Arts
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Alytaus Kolegija/University of Applied Sciences
Utenos Kolegija/University of Applied Sciences
Šiauliai State University of Applied Sciences
Klaipeda State University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Engineering Sciences
Panevėžio Kolegija/University of Applied Sciences
Marijampolė University of Applied Sciences
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences

Приватні університети:

European Humanities University
LCC International University
ISM University of Management and Economics
Kazimieras Simonavičius University
SMK University of Applied Social Sciences
Kolping University of Applied Sciences
Vilnius Business College/University of Applied Sciences

Державні університети фінансуються з державного бюджету. Приватні університети підтримують навчання за власні кошти.


Інші організації:

Lithuanian National Union of Students

Можливості навчання з першого курсу
У Литві навчання починається з 1 вересня, тому можливість розпочати навчання з першого курсу буде восени, до цього часу необхідно звернутися до обраного вищого навчального закладу (актуальні посилання див. вище).

Щодо необхідних документів: наявність атестата про закінчення середньої школи полегшує вступ до вищих навчальних закладів. Але навіть у тому випадку, коли людина закінчила середню школу за межами Литви, але не має документів, ніщо не заважає їй здобути вищу освіту в Литві. Якщо ви здобули середню освіту за кордоном (наприклад, в Україні, то Атестат про повну загальну середню освіту або Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти), однак, якщо документи, що підтверджують, відсутні, то передбачена спеціальна процедура визнання. Визнання може бути зроблено вищим навчальним закладом, який має таке право, або Центром оцінки якості навчання (SKVC). Список вищих навчальних закладів, які мають право на визнання, наведено тут:
https://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje. Загальна інформація щодо порядку подання документів до SKVC, у тому числі додаткова інформація для осіб без документів, надається тут:
https://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements. У разі виникнення питань SKVC консультує електронною поштою: pripazinimas@skvc.lt, тел. 8 5 210 47 72).

Список навчальних програм: https://studyin.lt/study-programmes/

Інформація про стипендії для навчання в магістратурі денної форми навчання: https://studyin.lt/scholarships/full-time-master-degree-studies/

Про можливість працювати у Литві за наявності освіти: https://uzt.lt/ua/


********************


EN: Attention, Ukrainian students!

Information for Ukrainian war refugees arriving in Lithuania on study opportunities at Lithuanian higher education institutions:

Studies

For those wishing to continue their studies
Students whose studies have been interrupted in Ukraine can continue their studies in Lithuania. In Lithuania, you can study in English and Russian. Study programmes and higher education institutions can be found at www.studyin.lt.

On tuition fees: Depending on the capacity of higher education institutions, studies by Ukrainian nationals will be (partially) supported. Some Lithuanian higher education institutions plan to exempt Ukrainian students from tuition fees or provide significant tuition fee discounts. The amount and conditions of the support will be communicated by the selected higher education institution.

Crediting of study subjects due to interrupted studies is available for both documented and undocumented students. More detailed information will be available from the higher education institution on a case-by-case basis.

For more information on study programmes, tuition fee reimbursement and scholarships, please visit the websites of each higher education institution.

Below are links to the conditions of admission to individual Lithuanian universities.

State Universities:

Vytautas Magnus University
Vilnius University
Lithuanian University of Health Sciences
Kaunas University of Technology
Klaipėda University
VILNIUS TECH
Mykolas Romeris University
Lithuanian Maritime Academy
Vilnius Academy of Arts
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Alytaus Kolegija/University of Applied Sciences
Utenos Kolegija/University of Applied Sciences
Šiauliai State University of Applied Sciences
Klaipeda State University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Engineering Sciences
Panevėžio Kolegija/University of Applied Sciences
Marijampolė University of Applied Sciences
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences

Private Universities:

European Humanities University
LCC International University
ISM University of Management and Economics
Kazimieras Simonavičius University
SMK University of Applied Social Sciences
Kolping University of Applied Sciences
Vilnius Business College/University of Applied Sciences

State universities are funded by the state budget. Private universities support studies at their own expense.

Other Organizations:

Lithuanian National Union of Students: Student mentors are ready to help you!
Lithuanian National Union of Students invites you to register for the mentoring program. You will be assigned a mentor who is studying at the same higher education institution.
He can provide you with social and academic information and share experiences about student activities and leisure opportunities.
This could be your helper and new friend! All you have to do is fill out the registration form and a mentor will contact you.

Study opportunities from the first year
In Lithuania, studies start on 1 September, so you will have the opportunity to start your studies from the first year in the autumn, but you need to apply to the higher education institution of your choice in advance (see above for relevant links).

Regarding the necessary documents: available secondary education documents makes admission smoother. But even if you have completed secondary school outside Lithuania but do not have any supporting documents, you are not prevented from pursuing higher education in Lithuania. If you have completed secondary education abroad (e.g. have acquired a certificate of general secondary education in Ukraine Атeстат прo повну загальну серeдню освiту or Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти), but no supporting documents are available, there is a special recognition procedure. Recognition can be carried out either by the higher education institution of your choice or by the Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC). A list of higher education institutions with the right for recognition is available at https://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje. General information on the procedure for submitting documents to the SKVC, including additional information for those without documents, is available at: https://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements. For questions on recognition, the SKVC provides advice by email pripazinimas@skvc.lt , tel. 8 5 210 47 72).

List of study programmes: https://studyin.lt/study-programmes/

Information about scholarships for full-time master degree studies: https://studyin.lt/scholarships/full-time-master-degree-studies/

Work in Lithuania for degree holders: https://uzt.lt/ua/


********************Links to the admission conditions of individual Lithuanian universities.

State Universities:

Vytautas Magnus University
Vilnius University
Lithuanian University of Health Sciences
Kaunas University of Technology
Klaipėda University
VILNIUS TECH
Mykolas Romeris University
Lithuanian Maritime Academy
Vilnius Academy of Arts
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Alytaus Kolegija/University of Applied Sciences
Utenos Kolegija/University of Applied Sciences
Šiauliai State University of Applied Sciences
Klaipeda State University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Sciences
Kaunas University of Applied Engineering Sciences
Panevėžio Kolegija/University of Applied Sciences
Marijampolė University of Applied Sciences
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences

Private Universities:

European Humanities University
LCC International University
ISM University of Management and Economics
Kazimieras Simonavičius University
SMK University of Applied Social Sciences
Kolping University of Applied Sciences
Vilnius Business College/University of Applied Sciences

State universities are funded by the state budget. Private universities support studies at their own expense.

MORE LITHUANIAN UNIVERSITIES WILL PROVIDE THEIR INFORMATION SOON!

Other Organizations:

Lithuanian National Union of Students: Student mentors are ready to help you!
Lithuanian National Union of Students invites you to register for the mentoring program. You will be assigned a mentor who is studying at the same higher education institution.
He can provide you with social and academic information and share experiences about student activities and leisure opportunities.
This could be your helper and new friend! All you have to do is fill out the registration form and a mentor will contact you.

********************

Photo credit: “We love Lithuania”