fbpx

Study in LT” (ისწავლე ლიეტუვაშიარის არაკომერციული ეროვნული ინფორმაციისა და მხარდაჭერის ცენტრი იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ ისწავლონ ლიეტუვაში.

ჩვენი მიზანია მივაწოდოთ ინფორმაცია მომავალ უცხოელ სტუდენტებს, მათ მშობლებსა და სხვ., ლიეტუვის უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის, ლიეტუვის უნივერსიტეტების, ხელმისაწვდომი სასწავლო პროგრამების, დაფინანსების შესაძლებლობების, საემიგრაციო პროცედურებისა და სხვა საკითხების შესახებ.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სააპლიკაციო პროცედურა ტარდება თქვენს მიერ შერჩეული უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, ხოლო თქვენი განაცხადი მუშავდება უშუალოდ უნივერსიტეტის მიერ. თქვენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე “Apply now” ღილაკზე დაჭერით.

ამ გვერდზე თქვენ იპოვით სრულ ინფორმაციას ქართულ ენაზე შემდეგ საკითხებზე:

 • უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემა;
 • ჩარიცხვის პროცედურა;
 • ჩარიცხვის წინაპირობები;
 • სწავლის საფასურები;
 • სტიპენდიები და გრანტები;
 • ვიზები.

უმაღლესი განათლება ლიეტუვაში

ლიეტუვას უმაღლესი განათლების მრავალწლიანი ტრადიცია გააჩნია და უცხოელებს თბილ გარემოს სთავაზობს. ლიეტუვის უნივერსიტეტების დიდი ნაწილი დაინტერესებულებს სთვაზობს 500-ზე მეტ სასწავლო პროგრამას, რომლებიც ინგლისურად და რუსულად ისწავლება. სტუდენტებს შეუძლიათ ისწავლონ როგორც სრულ ისე ნახევარ განაკვეთზე.

ლიეტუვის უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემა შედგება სამი დონისგან:

 • საბაკალავრო ხარისხი (აკადემიური და პროფესიული);
 • სამაგისტრო ხარისხი (მათ შორის MBA);
 • დიპლომისშემდგომი განათლება (სადოქტორო პროგრამები; რეზიდენტურა).

სამივე ხარისხის მიღება შეუძლიათ უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულებს ბაკალარის ხარისხის და პროფესიული კვალიფიკაციის მიღება შესაძლებელია კოლეჯებშიც.

ზოგიერთ უმაღლეს სასწავლებელში განათლების მიღება ასევე შესაძლებელია ონლაინ.

აკადემიური წელი ლიეტუვაში:

 • იწყება სექტემბერში ან ოქტომბერში (დამოკიდებული არის უნივერსიტეტზე);
 • სრულდება შუა ივნისში ან ივლისში (დამოკიდებული არის უნივერსიტეტზე);
 • დაყოფილი არის საგაზაფხულო და საშემოდგომო სემესტრებად.

ზოგიერთი უნივერსიტეტი სთვაზობს საგაზაფხულო ჩარიცხვებს იმ პროგრამებზე, რომელიც იწყებიან იანვარში ან თებერვალში.

ლიეტუვის უნივერსიტეტებში ჩარიცხვის პროცესი

უნივერსიტეტების უმრავლესობისთვის საშემოდგომო სემესტრზე განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა ივნისში, თუმცა, საერთაშორისო სტუდენტებისთვის რეკომენდირებულიგააცხადის რაც შეიძლება ადრე გაკეთებაპროცედურა შესაძლოა ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდეს.

ლიეტუვის უნივერსიტეტში მოსახვედრად თქვენ უნდა გაიაროთ შემდეგი საფეხურები:

1. აარჩიოთ სასწავლო პროგრამა

კარგად შეისწავლოთ WWW.STUDYIN.LT ვებ-გვერდი, რათა გაიგოთ უფრო მეტი სასწავლო პროგრამებისა და სტიპენდიების შესახებ.

2. გააკეთოთ განაცხადი ონლაინ

სასწავლო პროგრამის გვერდზე არსებულ “Apply now” ღილაკზე დაჭერით, შეგიძლიათ მიჰყვეთ ბმულს უნივერსიტეტის გვერდამდე და თქვენს მიერ შერჩეული პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად ატვირთოთ ყველა საჭირო დოკუმენტი.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თქვენს მიერ საზღვარგარეთ მიღებული საგანმანათლებლო დოკუმენტები და სერტიფიკატები აღიარებული უნდა იყოს ლიეტუვის უმაღლესი განათლების ხარისხის შეფასების ცენტრის მიერ (მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს: skvc.lt). ზოგი უნივერსიტეტი დამოუკიდებლად აფასებს უცხოეთის საგანმანათლებლო დოკუმენტებს. მათ შორის არიან შემდეგი უნივერსიტეტები:

3. გაიაროთ საკონკურსო შერჩევა და დაელოდოთ პასუხს უნივერსიტეტისგან

წარმატებით გაიარეთ შერჩევა? გილოცავთ! დარწმუნდით, გჭირდებათ თუ არა ვიზა ლიეტუვაში სასწავლებლად და თუ ასეა, გააკეთეთ განაცხადი დაუყოვნებლივ.

განაცხადის გაკეთების მოთხოვნები

ყველა აპლიკანტმა უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის დონე IELTS ან TOEFL სერტიფიკატის მეშვეობით.

საბაკალავრო პროგრამაზე განაცხადის გასაკეთებლად უნდა წარმოადგინოთ საშუალო სკოლის ატესტატი ან მისი ექვივალენტი.

სამაგისტრო პროგრამაზე განაცხადის გასაკეთებლად უნდა წარმოადგინოთ ბაკალავრის სერთიფიკატი ან მისი ექვივალენტი, სასურველია იგივე სფეროში.

სადოქტორო პროგრამაზე განაცხადის გასაკეთებლად უნდა წარმოადგინოთ სამაგისტრო სერთიფიკატი ან მისი ექვივალენტი.

სწავლების ღირებულება

ლიეტუვის უნივერსიტეტებში სწავლის საფასურის ოდენობა დამოკიდებულია კონკრეტულ უნივერსიტეტსა და სასწავლო პროგრამაზე.

უნივერსიტეტები და კოლეჯები სწავლის საფასურს ყოველ წელს აქვეყნებენ. საშუალოდ, ლიეტუვაში უმაღლესი განათლების ფასები შემდეგნაირია:

 • საბაკალავრო პროგრამა – 1300 ევროდან წელიწადში;
 • სამაგისტრო პროგრამა – 2300 ევროდან წელიწადში;
 • სადოქტორო პროგრამა – 8400 ევროდან წელიწადში.

სტიპენდიები და გრანტები

ყველა დარგისა და ფაკულტეტის სტუდენტებს, ისევე როგორც მკვლევარებს საზღვარგარეთიდან შეუძლიათ მიმართონ სამთავრობო სტიპენდიას. უმეტეს შემთხვევაში, სტიპენდია მოიცავს როგორც სწავლის საფასურს, ასევე ცხოვრების ხარჯებს. ფინანსური პირობები დამოკიდებულია განმცხადებლის წარმოშობის ქვეყანაზე.

ჩვენი ორგანიზაციის მიერ შემოთავაზებული სტიპენდიები შემდეგნაირია:

 • ლიეტუვური ენისა და კულტურის კურსები (ზაფხული და ზამთარი);
 • მოკლევადიანი (1-2 სემესტრი) სწავლა ლიეტუვის ან ბალტიის კვლევების დარგში;
 • მოკლევადიანი (1-2 სემესტრი) კვლევა ყველა სხვა დარგში;
 • მაგისტრატურაზე სრულ განაკვეთზე სწავლა.

გარდა ამისა, სტუდენტს შეუძლია მიიღოს ინდივიდუალური გრანტი უნივერსიტეტისგან, აკადემიური მიღწევების გათვალისწინებით.

ყველა სტიპენდიისა და გრანტის დეტალური ჩამონათვალი იხილეთ აქ.

საერთაშორისო სტუდენტებს, მათ შორის ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების სტუდენტებს, შეუძლიათ მიმართონ მთავრობის მიერ დაფინანსებულ სადოქტორო პროგრამებს.

სავიზო ინფორმაცია

თუ თქვენ ხართ ევროკავშირის რომელიმე 27 წევრი ქვეყნის მოქალაქე, არ გჭირდებათ ვიზა ლიეტუვაში სასწავლებლად.

თუ თქვენ არ ხართ ევროკავშირის მოქალაქე, უნდა შეიტანოთ განაცხადი ვიზაზე.

ლიეტუვაში სასწავლებლად, თქვენ გჭირდებათ ეროვნული ვიზა (D).

ეროვნული ვიზა (D) არის ვიზა, რომელიც საშუალებას აძლევს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს შევიდეს ლიეტუვის რესპიბლიკაში და დარჩეს 90 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში. ერთჯერადი ეროვნული ვიზა გაიცემა უცხოელზე, რომელსაც მიენიჭა დროებითი ან მუდმივი ბინადრობის ნებართვა ლიეტუვის რესპუბლიკაში. მრავალჯერადი შესვლის ეროვნული ვიზა გაიცემა უცხოელზე, რომლის მიზანიც ლიეტუვის რესპუბლიკაში შესვლაა ხანგრძლივი ვადით დარჩენის მიზნით.

ლიეტუვაში ჩასვლამდე, აუცილებელია ეროვნულ ვიზაზე წინასწარ განაცხადის შეტანა. ამის გაკეთება შესაძლებელია ლიეტუვის რესპუბლიკის საელჩოში ან სავიზო განცხადების ცენტრში. თუ თქვენს ქვეყანაში არ არის ლიეტუვის რესპუბლიკის ოფიციალური წარმომადგენლობა, თქვენ მოგიწევთ იმ უახლოეს ქვეყანაში გამგზავრება, სადაც ლიეტუვის რესპუბლიკა ოფიციალურად არის წარმოდგენილი.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სააპლიკაციო პროცესი განიხილება ცალკეული ინდივიდუალური უნივერსიტეტის მიერ. ვიზები გაიცემა ლიეტუვის რესპუბლიკის საელჩოების, დიპლომატიური მისიებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ.

***

The text above is a translation from English language. If you, native speakers, have any suggestions on improving this translation – please e-mail us.